Integritetspolicy

Integritetspolicy

Generellt

Vid besök på Jysk Handis webbplats registrerar Jysk Handi personlig och personkänslig information om dig. Här kan du läsa mer om den information som vi registrerar, varför vi registrerar den, hur den bearbetas, vem som får åtkomst till den, hur länge informationen lagras och vem du ska kontakta vid frågor eller invändningar avseende registrerad information. 

I det följande kommer termen “webbplats” omfatta alla webbplatser, plattformar o.d. som tillhör Jysk Handi. 

Jysk Handi registrerar information om dig på följande sätt:

 • Genom användning av cookies och mätning av sessioner
 • Genom information so du själv angett vid användning av Jysk Handis webbplats

Cookies

Vad är cookies?

När du besöker Jysk Handis webbplats får du automatiskt en eller flera cookies i din webbläsare. Cookies är små textfiler som placeras i din webbläsare och används för att känna igen dig från gång till gång. Cookies gör det lättare för dig att använda vår webbplats eftersom de hjälper till att komma ihåg några av dina inställningar för den enskilda webbplatsen. Samtidigt kan cookies användas för att komma ihåg vem du är från gång till gång och bidra till att anpassa innehållet åt dig i form av annonser och marknadsföring på olika webbplatser.

Vilka typer av cookies använder vi?

När du besöker Jysk Handis webbplats använder vi fyra typer av cookies. Vi använder nödvändiga cookies för att optimera din användning av vår webbplats och se till att webbplatsen fungerar som den ska. Dessa krävs alltid för optimal funktion. Därutöver registrerar vi information via inställningscookies som kommer ihåg dina egna inställningar på vår webbplats såsom plats, tidigare val från tidigare besök o.d. Vi registrerar även information från statistiska cookies för att kunna optimera och mäta vår trafik. Detta hjälper oss att förstå hur våra besökare (anonymiserade) interagerar med vår webbplats. För att rikta och anpassa våra annonser använder vi marknadsföringscookies för att skicka relevanta annonser och kampanjer över webbplatser.

Vad använder vi cookies till?

Jysk Handis webbplats är både en webbshop och beställningsportal. Därför är det viktigt för oss att se till att vår webbplats fungerar som den ska när du besöker den och att vi kan se var den behöver optimeras och justeras. Därutöver är marknadsföring baserat på intressen en viktig del av vår marknadsföringsstrategi gentemot nuvarande och potentiella kunder. Därför använder vi cookies för att se vem som besöker våra webbplatser, hur de använder webbplatsen och för att rikta vår marknadsföring till användare som har visat intresse av våra tjänster men som kanske inte tagit ett slutligt beslut än. Vi registrerar information om när och hur länge du besöker vår webbplats, vilka sidor du klickar på, om du har besökt oss tidigare och vilka tjänster du verkar vara mer intresserad av än andra. Därutöver registrerar vi information om vilken webbläsare du använder och din IP-adress.

Hur länge lagrar vi cookies?

Vissa cookies lagras under längre perioder – medan andra cookies raderas när du lämnar vår webbplats. När du återbesöker vår webbplats, förlängs cookieperioden på nytt. Du kan läsa mer om hur man undviker och tar bort cookies i avsnitten nedan.

Hur undviker man cookies?

Även om vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt, kan man begränsa andra typer av cookies. I flera webbläsare kan du aktivera privat surfning vid besök på webbplatser och sedan besöka dem anonymt. I många fall kommer detta även att begränsa cookies som lagras i din webbläsare till cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Hur raderar man cookies?

Vill du radera cookies kan du göra det i din webbläsare. Alla webbläsare tillåter att du raderar enskilda cookies eller alla på en gång. Hur du raderar cookies beror på vilken webbläsare du använder. Nedan hittar du guider för din webbläsare genom att du följer de listade länkarna. Kom ihåg att radera cookies i alla webbläsare om du använder mer än en.

Cookies från tredje part och samarbetspartners

När du interagerar med Jysk Handis webbplats registreras cookies om dig för användning av tredjeparter och samarbetspartners. Med tredjeparter avses tjänster som hjälper till att leverera innehåll till webbplatsen i form av filmer, formulär och chattfunktioner. Förutom detta används tredjepartsprogram för att optimera upplevelsen av vår webbplats utifrån användarnas beteenden. Tjänster som används för detta är bland annat: YouTube och Google Analytics. Jysk Handi har ett antal samarbetspartners som också sätter cookies inklusive så kallade tredjepartscookies. Dessa används för att annonsörer, annonsnätverk o.d. ska kunna leverera relevanta och riktade annonser till våra besökare. Dessutom ser de till att man kan dela vårt innehåll på sociala medier. Exempel på dessa är Facebook, Google Adwords, Bing Ads och LinkedIn.

Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Jysk Handi använder och bearbetar personuppgifter som du ger oss och som Jysk Handi registrerar när du använder Jysk Handis webbplats. Jysk Handi respekterar alla önskemål om sekretess avseende personuppgifter och är noggranna med att alla personuppgifter bearbetas försvarligt och på ett adekvat sätt.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan hänföras till individer även om detta kräver kunskap om sådant som personnummer, adress m.m. Det åtskiljs mellan två typer av personuppgifter. “Känslig information” och “allmän information”. Känslig information är information om ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska eller biometriska data med det entydiga syftet att identifiera en individ, hans eller hennes hälsouppgifter eller sexuell läggning. Allmän information är information som inte faller under kategorin för känslig information. Det kan till exempel vara identifieringsinformation som namn och adress, uppgifter om ekonomiska förhållanden, kommersiell information för kunder eller mer teknisk information som IP-adresser.

Vilka personuppgifter registrerar vi?

Jysk Handi registrerar olika typer av personlig information när du använder Jysk Handis webbplatser. Informationen erhålls antingen genom att du själv uppger den i samband med att du använder Jysk Handis webbplats eller genom att Jysk Handi registrerar informationen i samband med din användning av vår webbplats.

Följande kategorier av information registreras när du använder Jysk Handis webbplats:

 • När du lägger en beställning registrerar Jysk Handi dina grundläggande personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress.
 • När du accepterar ett erbjudande från oss registrerar vi även din betal- eller kreditkortsinformation för att försäkra oss om betalning för avtalade tjänster.
 • I samband med att det sker rådgivning kommer Jysk Handi i vissa fall även att registrera och bearbeta bilder, textfiler, PDF-filer samt andra filer och personuppgifter som för en del av projektet läggs upp på plattformen.
 • Jysk Handi kommer i samband med din användning av webbplatsen även registrera information om hur du använder vår webbplats. För detta använder vi IP-adresser, sessionsinformation och annan information som hjälper oss att kartlägga ditt besök.
 • Jysk Handi registrerar kontaktinformation i form av e-post när du registrerar dig för nyhetsbrev eller på annat sätt delar med dig av information på Jysk Handis webbplats.
 • Enhetsinformation – som vilka slags enheter du använder för att interagera med vår webbplats och din platsinformation registreras också.
 • I särskilda fall har Jysk Handi enligt lag en skyldighet att registrera specifika och kontrollerade personuppgifter.

Varför registrerar vi personuppgifter?

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen av våra produkter och webbplatsen.

Vi använder registrerade uppgifter för följande ändamål:

 • Att kunna leverera riktade annonser och kampanjer.
 • Att kunna registrera och upprätta dig som kund i vårt system.
 • Att kunna skicka nyhetsbrev och andra produktnyheter till dig.
 • Att förstå hur du använder vår webbplats i syfte att förbättra och optimera den samt utveckla nya produkter och tjänster.
 • Att kunna skicka momsgiltiga fakturor och hantera transaktioner som sker genom Jysk Handi.

Att kunna utföra analyser och registrera statistik om våra kunder, vår marknad, vår webbplats och våra tjänster för att kunna förstå våra kunder på ett bättre sätt och därmed erbjuda dem nya och förbättrade produkter och tjänster.

Vem delar vi personuppgifterna med?

Jysk Handi delar din information med betrodda partners som hjälper oss att underhålla, uppdatera eller driva vår webbplats, verksamhet eller tjänst. Dessa parter får endast tillgång till dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig och alltid med avtalsenlig skyldighet att bearbeta din personliga information på ett konfidentiellt sätt.

Din information kommer även att delas med tredjeparter eller samarbetspartners i syfte att kunna leverera relevant marknadsföring, reklam eller andra liknande tjänster.

Dessa tjänster inkluderar – men är inte begränsade till – Facebook, Google AdWords och LinkedIn.

För att kunna optimera och mäta besökare på våra sidor delas din information med tredjepartstjänster som används för att optimera och förbättra vår webbplats och våra produkter.

I detta syfte används bland annat följande tjänster: Google Analytics och Facebook. För att skicka ut nyhetsbrev, genomföra nöjdhetsundersökningar och få feedback på våra tjänster delas dina personuppgifter med följande tredjepartstjänster; MailChimp.

Rättslig grund

Jysk Handi bearbetar din information antingen baserat på ditt uttryckliga medgivande eller om den är nödvändig för att kunna uppfylla ett avtal med dig som part. Om bearbetningen baseras på ditt samtycke, har du möjligheten att dra tillbaka samtycket som beskrivet i avsnitt “Dina rättigheter”.

Om du inte vill samtycka till vår bearbetning av dina personuppgifter kan Jysk Handi inte erbjuda rådgivning eller ge dig tillgång till tjänsterna som erbjuds på Jysk Handis webbplats.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Jysk Handi sparar normalt alla uppgifter som vi registrerat i samband med rådgivning under 10 år. Jysk Handi lagrar personuppgifterna för att kunna möta alla eventuella rättsliga krav mot den rådgivning som ges genom Jysk Handis webbplats. Andra personuppgifter lagras under 5 år från det att kundrelationen har upphört. Personuppgifter som registreras för utskick av nyhetsbrev och uppdateringar om våra produkter kommer att lagras tills du avregistrerar dig. Gemensamt för all personlig information är däremot att personuppgifterna alltid raderas när personuppgifterna inte längre är relevant för ändamålen som de registrerades för eller om samtycket dras tillbaka innan en reell ärendebehandling har påbörjats.

Skydd av dina personuppgifter

Din information skyddas med hjälp av HTTPS-kryptering vid överföringar. HTTPS är ett protokoll på Internet som används i samband med tjänster där endast avsändare och mottagare får känna till meddelandet. På så sätt skyddas åtkomsten till din information mot obehöriga.

Dina rättigheter

Som användare hos Jysk Handi har du följande rättigheter.

Som registrerad har du rätten att få din personliga information raderad. Jysk Handi kommer däremot i vissa fall förbehålla sig rätten till att antingen begränsa eller avvisa en radering om dessa personuppgifter är nödvändiga för att kunna efterleva särskilda regler eller försvara rättsliga anspråk.

Som registrerad har du rätten att ta del av personuppgifterna som vi bearbetar om dig. Du kan när som helst begära ett datautdrag av alla uppgifter som vi bearbetar om dig. Dina data kommer att levereras så snart som möjligt – och alltid som längst med ett svar inom fyra veckor.

Som registrerad har du rätten att överföra dina data till en annan dataansvarig enhet. Dina uppgifter kommer att levereras som kalkylblad i Microsoft Excel-format för överföring till annan dataansvarig enhet.

Som registrerad har du rätten att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigerade.

Som registrerad har du rätten att dra tillbaka ett samtycke om du vill stoppa eller begränsa bearbetningen av dina personuppgifter.

Meddelande om överträdelser mot skyddet av dina personuppgifter

I händelse av en säkerhetsöverträdelse som kan resultera i att dina personuppgifter äventyras, får du besked från Jysk Handi om detta inom 72 timmar via e-post med information om omfattningen av säkerhetsöverträdelsen, berörda data och vilka åtgärder och handlingsplaner som har påbörjats för att minska och återigen säkra alla eventuella skador eller missbruk av dina personuppgifter.

Förfrågningar om personuppgifter

Om du vill få insyn i informationen som vi lagrar om dig eller har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Jysk Handis dataansvarige Michael Ormstrup på e-post: michael@jyskhandi.dk

Klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål avseende Jysk Handis behandling av dina personuppgifter kan detta klagomål riktas till ansvarig myndighet. I Danmark är denna myndighet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K
Tel. +45 33 19 32 00.
Se mer på www.datatilsynet.dk

Ändringar av vår cookie- och integritetspolicy

Jysk Handi förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera cookie- och integritetspolicyn. Den senaste uppdateringen kommer att visas längst ner på denna sida. Ifall vi vill ändra dessa kommer alla berörda parter att underrättas om detta och datumet för ändringen eller uppdateringen kommer att visas nedan.

Denna cookie- och integritetspolicy ändrades senast den 25 september, 2020.

Kontakt

Om du har några frågor angående denna Cookie- och integritetspolicy kan du kontakta oss på följande information.

Jysk Handi

Hornbjergvej 11
DK-8543 Hornslet

E-post:  mail@jyskhandi.dk  (krypterad e-post)
Telefon +45 86 99 65 00
CVR: DK13748438

sv_SESvenska