Privacy Policy

Privacy Policy

Generelt

Ved besøg af Jysk Handi hjemmesider indsamler Jysk Handi personlige og personfølsomme oplysninger om dig. Her kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvordan de behandles, hvem der får adgang til dem, hvor længe oplysningerne opbevares og hvem du skal kontakte, hvis du har nogen spørgsmål eller indsigelser til de oplysninger, der indsamles.

I det følgende vil begrebet ”hjemmesider” dække over alle de hjemmesider, platforme mv., der hører under Jysk Handi.

Jysk Handi indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved brug af cookies og måling af sessions
 • Ved oplysninger som er afgivet af dig ved brug af Jysk Handis hjemmesider

Cookies

Hvad er cookies?

Når du besøger Jysk Handis hjemmesider, vil du automatisk modtage en eller flere cookies. Cookies er en lille tekstfil, der placeres i din browser, og som bruges til at genkende dig fra gang til gang.

Cookies gør det lettere for dig at bruge vores hjemmeside, idet den er med til at huske nogle af dine præferencer for brugen af den enkelte hjemmeside. Samtidigt kan cookies bruges til at huske, hvem du er fra gang til gang og hjælpe til at tilpasse indhold til dig i form af annoncer og markedsføring på tværs af forskellige hjemmesider.

Hvilke typer af cookies indsamler vi?

Når du besøger Jysk Handis hjemmesider, indsamler vi 4 typer af cookies.

For at kunne optimere din brug af vores hjemmesider og for at sikre, at siden fungerer, som den skal, indsamler vi de nødvendige cookies, der altid skal indhentes for at vores hjemmesider fungerer optimalt.

Herudover indsamler vi præference cookies, der hjælper til at huske dine egne præferencer på vores hjemmeside, som f.eks. lokation, dine tidligere valg fra tidligere besøg mv.

For at kunne optimere og måle på vores trafik, indsamler vi statistiske cookies. Det hjælper os med at forstå, hvordan vores besøgende anonymt interagerer med vores hjemmesider.

For at kunne målrette og tilpasse vores annoncering indsamler vi også marketingcookies, for at kunne sende relevante annoncer og kampagner på tværs af hjemmesider.

Hvad bruger vi cookies til?

Jysk Handis hjemmesider er både webshop og bestillingsportal. Når du besøger vores hjemmesider, er det derfor vigtigt for os at kunne sikre, at vores hjemmesider fungerer som de skal, men også at vi kan se, hvor vi skal optimere og justere. Herudover er marketing på baggrund af interesserer, et vigtigt element i vores markedsføringstrategi overfor nuværende og potentielle kunder.

Derfor bruger vi cookies til at fastlægge, hvem der besøger vores hjemmesider, hvordan deres adfærd er på hjemmesiden, samt at kunne målrette vores markedsføring til de brugere, der har vist en interesse i vores services, men måske ikke har taget endeligt stilling endnu.

Vi indsamler informationer om, hvornår og hvor lang tid du besøger vores hjemmesider, hvilke sider du klikker på, om du har besøgt os før, og hvilke services du lader til at være mere interesseret i end andre. Ydemere indsamler vi information om, hvilken browser du bruger og din IP-adresse.

Hvor længe opbevarer vi cookies

Nogle cookies vil blive lagret over længere perioder, mens andre cookies kun vil blive indsamlet, mens du sidder på vores side.

Når du genbesøger vores hjemmesider, vil perioden vi lagrer cookies på blive forlænget på ny. Du kan læse nærmere om, hvordan du undgår og sletter cookies i afsnittene nedenfor.

Hvordan undgås cookies?

Selvom nogen cookies er nødvendige at indsamle for at hjemmesiden kan fungere korrekt, er der mulighed for at begrænse de andre typer af cookies, der indsamles.

Flere browsere tillader, at du kan besøge hjemmesider ved brug af Private Browsing, hvorefter man anonymt kan besøge hjemmesider. I mange tilfælde vil dette også begrænse mængden af cookies, der lagres på ens browser, til de cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere optimalt.

 

Hvordan slettes cookies?

Ønsker du at slette cookies kan du gøre det gennem din browser.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du sletter cookies afhænger af, hvilke browser du anvender. Nedenfor kan du finde vejledninger, der passer til din browser, ved at følge de listede links. Husk, at slette cookies i alle browsere, hvis du bruger flere forskellige.

 

Cookies fra tredjeparter og samarbejdspartnere

Når du interagerer med Jysk Handis hjemmeside, indsamles der cookies på dig til brug for tredjeparter og samarbejdspartnere.

Ved tredjeparter forstås services, der er med til at levere indhold til hjemmesiden i form af video, formularer og chat. Herudover benyttes tredjepartsprogrammer til at optimere vores hjemmesideoplevelse på baggrund af den brugeradfærd, vi ser på Jysk Handis hjemmesider. Services der bruges hertil er bla. YouTube og Google Analytics.

Jysk Handi har en række samarbejdspartnere, der også sætter cookies, herunder såkaldte tredjeparts-cookies. Disse bruges mhp. at sætte annoncører, annoncenetværk mv. i stand til at kunne levere relevante og målrettede annoncer til vores besøgende. Herudover giver det mulighed for at kunne dele vores indhold på sociale medier. Eksempler på disse er Facebook, Google Adwords, Bing Ads og LinkedIn.

Privacy Policy

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Jysk Handi anvender og behandler de personoplysninger, som du giver til os, og som Jysk Handi indsamler, når du anvender Jysk Handis hjemmesider.

Jysk Handi respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til f.eks. cpr-nummer, adresse mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger. ”Følsomme oplysninger” og ”almindelige oplysninger”.

Følsomme oplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Almindelige personoplysninger er oplysninger, der ikke falder under kategorien af følsomme oplysninger. Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse, oplysninger om økonomiske forhold, kommercielle oplysninger omkring kunder eller mere tekniske oplysninger som f.eks. IP-adresse.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Jysk Handi indhenter forskellige kategorier af personoplysninger, når du bruger Jysk Handis hjemmesider.

Oplysningerne indhentes enten ved, at du selv afgiver disse i forbindelse med, at du bruger Jysk Handis hjemmesider, eller ved at Jysk Handi indhenter oplysningerne i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmesider.

Følgende kategorier af oplysninger indsamles, når du som bruger anvender Jysk Handis hjemmesider:

 • Når du opretter en ordre, indsamler Jysk Handi dine almindelige personoplysninger, såsom navn, telefonnummer, e-mail, adresse.
 • >Når du accepterer et tilbud fra os indsamler vi v ligeledes dine betalings- eller kreditkortoplysninger, mhp. at kunne sikre betaling for de aftalte services.
 • Imens rådgivningen er i gang vil Jysk Handi i nogle tilfælde også indsamle og behandle billeder, tekstfiler, PDF’er og andre filer og personoplysninger, der som en del af projektet, bliver lagt op på platformen.
 • Jysk Handi vil i forbindelse med din brug af hjemmesiden ligeledes indsamle oplysninger omkring, hvordan du bruger vores hjemmeside. Til dette bruger vi IP-adresser og sessionsoplysninger og andre oplysninger, der er med til at kortlægge din webadfærd.
 • Jysk Handi indsamler kontaktoplysninger i form af e-mail, når du skriver dig op til nyhedsbreve eller på anden vis afgiver informationer på Jysk Handis hjemmesider.
 • Device-information – som f.eks. hvilke typer af enheder du bruger til at interagere med vores hjemmesider og dine placeringsoplysninger vil også blive indsamlet.
 • I særlige tilfælde vil Jysk Handi ved lov være forpligtet, til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

For at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med vores produkter og hjemmesider, indsamler vi dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler til følgende formål:

 • At kunne levere målrettede annoncer og kampagner.
 • At kunne registrere og oprette dig som kunde i vores system.
 • At kunne sende dig nyhedsbreve og andre produktnyheder.
 • At forstå den måde du bruger vores hjemmeside på så vi kan forbedre og optimere dem samt udvikle nye produkter og services.
 • At kunne sende dig momsgyldige fakturaer og håndtere de transaktioner, der forvaltes gennem Jysk Handi.

At kunne lave analyse og statistik på vores kunder, vores marked, vores hjemmesider, vores services så vi kan bedre forstå vores kunder og dermed tilbyde nye og forbedrede produkter og services.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Jysk Handi deler dine oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper os med at vedligeholde, opdatere eller drive vores hjemmeside, forretning eller servicere dig. Disse parter vil kun have adgang til dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt og altid med kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt.

Dine oplysninger vil ligeledes blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til; Facebook, Google AdWords,  LinkedIn.

For at kunne optimere og måle på de besøgende på vores hjemmesider deles dine oplysninger med tredjepartsservices, der kan bruges til at optimere og forbedre vores hjemmesider og produkter. Til dette bruges bla. følgende services; Google Analytics, Facebook.

For at kunne sende dig nyhedsbreve, gennemføre tilfredshedsmålinger og indsamle tilbagemeldinger på vores services, deles dine personoplysninger med følgende tredjepartsservices; MailChimp.

Retsgrundlag

Jysk Handi behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udtrykte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan gennemføre en kontrakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke, vil du have mulighed for at kunne kalde dette samtykke tilbage, som beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt du ikke ønsker at samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, kan Jysk Handi ikke yde rådgivning eller adgang til de services, der udbydes på Jysk Handis hjemmesider.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Jysk Handi opbevarer som udgangspunkt oplysninger afgivet i forbindelse med rådgivning i 10 år. Jysk Handi opbevarer disse personoplysninger med henblik på at kunne imødekomme eventuelle retskrav mod den rådgivning, som ydes gennem Jysk Handis hjemmesider.

For andre personoplysninger opbevares disse i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores produkter vil beholdes , indtil disse afmeldes af dig.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig sagsbehandling er begyndt.

Beskyttelse af personoplysninger

Dine oplysninger beskyttes ved brug af HTTPS-kryptering, når de er i transit. HTTPS er en protokol på internettet, der bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende.

Dine rettigheder

Som bruger hos Jysk Handi har du følgende rettigheder.

Som registreret har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Jysk Handi vil dog i nogle tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler eller kunne forsvare et retskrav.

Som registeret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Du kan, når som helst anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 4 uger.

Som registreret har du ret til at få transporteret din data til en anden dataansvarlig. Dine data vil blive leveret, som et regneark i Microsoft Excel-format, der kan overføres til en anden dataansvarlig.

Som registreret har du ret til at få berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registret har du ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt du ønsker at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

Notifikation om brud på beskyttelsen af dine personoplysninger

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre en kompromittering af dine personoplysninger, giver Jysk Handi dig besked herom indenfor 72-timer viae-mail med oplysninger om omfanget af sikkerhedsbruddet, hvilke data, der er berørt, samt hvilke foranstaltninger og handleplaner, der er blevet iværksat for at begrænse og gensikre enhver mulig skade eller misbrug af dine personoplysninger.

Henvendelser vedrørende personoplysninger

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig eller har spørgsmål til behandlingen af dine personlige oplysninger, kan der rettes kontakt til Jysk Handis dataansvarlige Michael Ormstrup på dennes mail: michael@jyskhandi.dk

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Jysk Handis behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Kbh K, tlf. 33 19 32 00. Se mere på www.datatilsynet.dk

Ændringer i vores Cookie- og privatlivspolitik

Jysk Handi forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere vores Cookie- og privatlivspolitik. Seneste opdatering vil fremgå i bunden af denne side. Såfremt vi ønsker at ændre disse, vil de berørte parter få besked herom, og datoen for ændringen eller opdateringen vil fremgå nedenfor

Denne Cookie- og privatlivspolitik er seneste blevet ændret d. 25. september 2020.

Contact

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Cookie- og privatlivspolitik, kan du kontakte os vha. nedenstående information.

Jysk Handi

Hornbjergvej 11
DK-8543 Hornslet
E-mail:  mail@jyskhandi.dk  (sikker mail )
Telefon +45 86 99 65 00
CVR: DK13748438

en_GBEnglish (UK)